Opbakning til større udvidelse af Privatskolen Als

29. januar 2019 Uddannelse

Et pænt flertal af forældrene til elever i Privatskolen Als gav tirsdag aften skolebestyrelsen mandat til at arbejde hen mod en udvidelse af skolen, som er ramme om hverdagene for 314 elever og 39 medarbejdere.

I en tid med faldende børnetal gælder det om at være en endnu mere attraktiv privatskole og dermed få endnu flere elever indenfor.

Fødselstallene i Sønderborg Kommune er 640 i 2018, 618 i ’17, 713 i ’16 og 617 i 2015.

Privatskole Als har lever på venteliste, men både bestyrelse og ledelse vil hellere tilbyde en plads indenfor murene og det kræver mere plads.

Artiklen fortsætter under annoncen

76 forældre stemte for, mens 46 stemte imod.

“I bestyrelsen har vi set, at ikke alle forældre er positive omkring udvidelsen og det vil vi have i baghovedet. Når det er sagt, så vil jeg sige, det er dejligt med så stor opbakning”, sagde bestyrelsesformand Sven Jensen efter en afstemning, der handlede om valget mellem en stor eller en knap så stor investering.

Nu skal privatskolebestyrelsen arbejde frem mod en udvidelse af selve skolen, der har købt JF-grunden, som ligger lige overfor privatskolen. Her skal der blandt andet bygges en hal og laves parkeringsplads. Endvidere har privatskolen fået mulighed for at leje lokaler – med forkøbsret – hos den virksomhed, der sætter JFs tidligere kontorbygning i stand.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Vi har fået lovning på, vi kan leje os ind med forkøbsret”, sagde privatskoleleder Morten Asmussen til den store forældreskare, der var kommet for at høre om privatskolens visioner for fremtiden.

Skolen skal også gå efter at udvide elevtallet, så der med tiden vil være to spor på alle klassetrin.

“Her vil vi i første omgang satse på flere elever fra femte klassetrin”, sagde privatskolens leder. Tanken er over år at lande med flere elever på alle årgange.

Det knap så dyre alternativ, som blev sat til afstemning, forudsætter, at privatskolen fastholder sin nuværende størrelse med et spor i klasserne fra 0 til 6, to spor i 7-8-9 og en 10 klasse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bestyrelsen kunne ha’ gået alene

Privatskolebestyrelsen kunne have sat udvidelsesplanerne i gang uden at spørge forældrene.

“Men jeg havde lovet, at de ville blive spurgt og det løfte holdt vi”, sagde Sven Jensen, der sammen med privatskolelederen fortalte om begge modeller på tirsdagens ekstraordinære generalforsamling.

“Vi mangler lokaler til madkundskab, musik samt kreative fag og håndværk & design”, sagde Morten Asmussen, der også skal bruge nogle gode læringsmiløer, grupperum, en sportshal, en aula og også en parkeringsplads.

Artiklen fortsætter under annoncen

“I dag cykler vi ned til idrætshøjskolen og dyrker idræt. Det er ikke ideelt, men vi lever med det – og parkeringsforholdene her ved skolen oplever I jo, når I kommer med jeres børn om morgenen”, sagde han.

Lærerne skal have gode forhold – og det skal eleverne også – så der skal laves nye klasselokaler, lærerne skal have forberedelsespladser og så vil det være herligt for alle, hvis pedellen havde værksted på skolen og ikke, som nu, 200 meter væk.

Tallene bag ideerne

Artiklen fortsætter under annoncen

Den udvidelse af Privatskolen Als, som bestyrelsen arbejder videre med, kommer til at koste 31, 8 millioner kroner og nogle af pengene satser bestyrelsen og ledelsen på at hente fra fonde. Det giver et anslået lånebehov på 25, 9 millioner kroner.

Havde beslutningen været blot at bygge en hal og lave parkering og så eller beholde resten, som det er i dag, så skulle der lægges 16,125 millioner kroner på bordet.

Andre skoler kan vokse

På STUK – gymnasie, grund- og kostskole er de kommet gennem en udvidelse.

“Vi ejede selv vores bygninger og skyldte ikke noget på dem, sagde Morten Thorndahl fra den frie skole ved Toftlund.

“Bygningerne er ikke fra tresserne, men er bygget af tyskerne, så de står endnu”, sagde han og gjorde sit for at gøre Privatskolen Als’ forældre trygge.

“Man kan altså godt gøre en skole større, uden at man slækker på værdigrundlaget”, sagde han.

Flere elever giver bedre økonomi og det kan sikre bedre undervisningsmaterialer.

“Og flere lærere giver en bedre dynamik, hvor både de nye og de ‘gamle i gårde’ lærer af hinanden”, sagde Morten Thorndahl

Inden afstemningen om den ene eller den anden fremtidsmodel, blev der stillet spørgsmål – og dem besvarede Sven Jensen og Morten Asmussen, så godt, som det var muligt.

 

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk