Protester får Socialdemokrater til at skifte kurs

18. juni 2013 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Politikerne i Sønderborg Kommune havde let ved at stemme for alle de flotte visioner, der er i ProjectZero. Men det er svært for mange af dem at stå fast nu, hvor visioner skal omsættes til praktiske tiltag, hvor især vindmøller har givet en række protester fra utilfredse borgere.

– Efter grundige og svære overvejelser er vi hos socialdemokraterne nået til den konklusion, at vi ikke kan støtte opsætning af flere af de store vindmøller i vores kommune på nuværende tidspunkt. De mange protester og indsigelser fra borgere tæt på mølleområderne gør naturligvis indtryk, og har medvirket til at jeg, sammen med Charlotte Engelbrecht, i Teknisk Udvalg har arbejdet meget grundigt med hvert enkelt mølleprojekt. Vi har i flere tilfælde fået udvalget med på at reducere antallet eller helt droppe møller, siger Erik Lauritzen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Socialdemokraterne er stadig af den opfattelse, at vindenergi er en væsentlig og nødvendig del af løsningen på energiudfordringen, også landbaserede vindmøller og også i Sønderborg kommune.

– Der har imidlertid vist sig så stor utryghed hos borgerne at vi ikke kan forsvare at gennemføre de planlagte projekter på det nuværende grundlag, siger Erik Lauritzen.

– Vi foreslår derfor at sætte projekterne på standby og afvente, at der fra centralt hold udarbejdes et bedre grundlag for at vurdere sundhedsrisikoen, ligesom vi opfordrer folketinget til at genvurdere afstandskravene og erstatninger/ekspropriationsmulighed, siger Erik Lauritzen og fortsætter:

Artiklen fortsætter under annoncen

– Vi foreslår at udsætte evt beslutning om etablering af nye møller til efter næste byrådsperiode.

De to store møller i Mintebjerg kan i de kommende år give politikerne noget erfaring.

Jan Prokopek Jensen, der er medstifter og bestyrelsesmedlem i ProjectZero understreger at socialdemokraterne står 100 % bag visionen om at gøre kommunen CO2 neutral i 2029. Vi vil nu intensivere arbejdet i ProjectZero for at nå CO2-målsætninger ved andre virkemidler. Herunder yderligere udbygning af fjernvarmenettet, solcelleanlæg og grøn transport. I de kommende budgetår vil Socialdemokraterne være klar til at investere yderligere for at holde fast i ZERO-visionen, så det kan skabe flere arbejdspladser i vores kommune.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

– Vi vil opfordre regeringen til at fremskynde etablering af flere havvindmølleparker og lokalt vil vi intensivere arbejdet på at få placeret kystnære vindmøller i farvandet ved Als. Og vi vil gerne sammen med Projekt Zero understøtte udvikling af teknikker til lagring af vind-energi, eksempelvis Asger Gramkows projekt med energimembran, siger Erik Lauritzen.

 

23. februar 2024 Nordborg, Samfund

Skolebørn kom på visit til gallafesten på Tangshave

23. februar 2024 Nordborg

De ældre på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter fejrede fredag, at det er 20 år siden, centret blev indviet, en indvielse hvor Bitten Clausen også deltog. Det var den 12. december 2003, de ældre flyttede fra det tidligere plejehjem til Tangshave og den 23. februar 2004 rykkede ledelsen ind og derfor var indvielsen den 23. februar. […]

Læs mere...