Region Syddanmark ophæver garanti om jobtilbud

26. januar 2015 Erhverv

Et stort flertal i regionsrådet besluttede mandag at ophæve den garanti om jobtilbud, som medarbejderne på Region Syddanmarks sygehuse har haft siden 2007. Garantien ophæves pr. 1. maj, skriver Reion Syddanmark i en pressemeddelelse.

dk/wp-content/uploads/2013/12/f9f673_Det_nye_regionsr_d-300×200.jpg” alt=”Regionsrådet ophæver jobgarantien for de ansatte.” width=”300″ height=”200″ /> Regionsrådet ophæver jobgarantien for de ansatte.

Kort tid efter at Region Syddanmark kom til verden i 2007, fik medarbejderne på regionens somatiske sygehuse en garanti for at få tilbudt et andet job, hvis deres job blev nedlagt i forbindelse med omstruktureringer. Medarbejderne på regionens psykiatriske sygehuse blev i 2011 omfattet af garantien.

Mandag har et stort flertal i regionsrådet vedtaget at ophæve garantien om jobtilbud. Det betyder, at medarbejderne på regionens sygehuse får de samme rettigheder, som medarbejderne i regionshuset og på socialområdet hele tiden har været omfattet af.  Den rettighed forpligter ledelserne på at undersøge mulighederne for at omplacere en medarbejder til en anden relevant stilling, før man skrider til afskedigelse. En forpligtelse til omplacering, der i øvrigt også følger af dansk retspraksis.

De fire medlemmer fra SF og Enhedslisten stemte imod ophævelsen af garantien.

“Christiansborg pålægger regionerne en meget stram økonomi i disse år. Når vi fortsat vil kræve at sygehusene overholder deres budgetter, bliver vi nødt til at give dem bedre mulighed for at manøvrere ved for eksempel at skære ned på nogle områder og opruste på andre. I den situation er vi desværre ikke i stand til at garantere medarbejdere, der bliver til overs i en afdeling, job i en anden afdeling. Når vi kommer i de situationer, vil vi selvfølgelig undersøge muligheder for at omplacere, før vi afskediger”, siger 1. næstformand i regionsrådet Poul-Erik Svendsen.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk