Små-justeringer i opgaverne på Kvinde- og Krisecentret

4. april 2014 Uncategorized

Kommunen skal tilbyde midlertidige botilbud til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende kriser i relation til familie- og samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager omsorg og støtte under opholdet, ligesom der kan ydes psykologhjælp til børnene.kkc

Artiklen fortsætter under annoncen

På tirsdag skal Socialudvalget beslutte, om de bakker op om de ændringer i samarbejdet, som forvaltningen har beskrevet.

I Sønderborg Kommune er det den selvejende forening Sønderborg Kvinde- & Krisecenter.

 Kvinde- og Krisecentret tilbyder:

– sikkert og anonymt midlertidigt ophold

– hjælp i form af krisehjælp, støttende samtaler samt personlig og socialfaglig rådgivning

– aktiviteter i form af samtaler og rådgivning til voldsramte kvinder og deres eventuelle børn for at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og børn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er nu udarbejdet forslag til revideret driftsaftale og kvalitetsstandard. Forslaget beskriver rammerne for centrets virke og dermed betingelserne for det kommunale driftstilskud.

 Ændringer og præciseringer:

– de tidligere bestemmelser om egenbetaling er udgået.

– tilsynsbestemmelserne er ændret, idet tilsynet varetages af Socialtilsyn Syd.

Der er indsat formuleringer om centrets udviklingsmål for 2014 og 2015, blandt andet:

– centret medvirker i forskellige kommunale fora, hvor det kan være aktuelt at indtænke familievold.

Artiklen fortsætter under annoncen

– centret iværksætter udviklingsseminar med fokus på voldsramte kvinder som forældre.

– centret videreudvikler samarbejdet med familierådgiveren.

– centret ønsker at udvikle støttemedlemskab i det lokale erhvervsliv.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
6. oktober 2022 Samfund, Sønderborg

Nyreforeningen tager i Borgen og fortæller om organdonationer

6. oktober 2022 Samfund

Over hele landet markeres Organdonationsdagen den 8. oktober. I Sønderborg er Nyreforeningen Sønderjylland at finde på indkøbscentret Borgen – på øverste butiksetage, under rulletrappen op til parkeringstaget. Organdonation er et tema, som hele tiden er meget aktuelt. Det ligger os meget på sinde at udbrede kendskabet til emnet, da flere af vore medlemmer er transplanterede, […]

Læs mere...