Sønderborg Friskole: Tal og tilsyn taler for sig selv

21. marts 2016 Erhverv

Revisoren har i begyndelsen af marts forelagt et yderst tilfredsstillende regnskab for den fungerende bestyrelse på Sønderborg Friskole. Det ses ikke ofte at en nystartet friskole præsterer et overskud på det første halve år, men ikke desto mindre er det lykkedes her i Sønderborg.  Friskolen har formået at vende et budgetteret underskud til et lille overskud på blot et halvt år, skriver Sønderborg Friskole på Artiklen fortsætter under annoncen

sonderborgfriskole.dk/nyheder/tal-og-tilsyn-tegner-en-fin-fremtid” target=”_blank”>hjemmesiden.friskole

Årsagerne til det fine resultat er mange. Der er dog ingen tvivl om, at det store arbejde den oprindelige bestyrelse lagde i udarbejdelsen af budgetter hen over efteråret 2014, har haft en stor betydning for det endelige resultat. Alle tal er vendt og drejet af bestyrelsen før de blev godkendt. Her vil vi selvfølgelig gerne takke alle de omkringliggende friskoler, som har hjulpet os på vej, samt de revisionsfirmaer der har rådgivet skolen i budgettering.

Selve overskuddet skyldes ikke mindst alle de donationer vi i opstartsfasen har modtaget til skolen. De forventede etableringsudgifter til inventar og it-udstyr har været minimale. Allerede inden dørene åbnede i august 2015 stod de første skolecomputere, doneret af Linak og Stofa, klar til brug. Og det trådløse netværk, doneret af SE’s Vækstpulje, var installeret i bygningen. Vi vil også rette en stor tak til SIB Byggeri for deres istandsættelse af bygningerne til skolebrug, og til advokat Jette Pertou for juridisk rådgivning i etableringsfasen.

pengeTrods en turbulent opstartsfase i efteråret har skolen været i positiv udvikling lige siden og vi koncentrerer os om at kvalificere indholdet i den nuværende struktur. Vi har lige haft besøg af vores forældrevalgte tilsynsførende. Hun har mange års erfaring med tilsyn og er valgt ud fra Undervisningsministeriets liste over certificerede tilsynsførende. Besøget var lærerigt og har været med til at sætte visionen for skolen i perspektiv. Det var dejligt med input udefra og vi afventer nu den underskrevne tilsynsrapport.

Alt imens arbejder vi videre med dannelsen af et alternativt skoletilbud i midten af Sønderborg by.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk