Succes med indsats for Stor Skallesluger

3. juni 2015 Sundeved

Da storkommunerne blev til, fik hver kommune en fugleart eller en blomst tildelt, som kommunen blev forpligtet til at tage særlig vare på. Stor Skallesluger blev Sønderborgs ”adoptivbarn”.

Stor Skallesluger er en almindelig vintergæst, men yngler kun få steder i Danmark – i den sydlige del af landet og på Bornholm.

Midt i ’70erne var bestanden kun på cirka 20 par på landsplan.

Foto: Erik Biering.

Foto: Erik Biering.

Stor Skallesluger yngler naturligt i huller og hulrum i træer, men da sådan nogle er blevet en mangelvare, har man valgt at skaffe fuglene nye boliger.

Takket være borgere, lokale ildsjæle og ihærdige ornitologer er der nu opsat ca. 75 redekasser med økonomisk støtte fra kommunen. Det har betydet, at Stor Skallesluger nu yngler flittigt i området.

En optælling i maj måned i år foretaget af den lokale forening Ornitologisk Forening for Als og Sundeved viste, at 28 kasser var i brug, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Som en sidegevinst havde også 7 natugler fundet kasserne egnet. Den målrettede indsats har altså båret frugt.

“Vi har i vores område mellem halvdelen og en tredjedel af landets ynglende bestand. Vi har talt knap 100 æg i kasserne, og det kan ikke undgå at få en virkning”, siger ornitolog Kaj Abildgaard.

 

Til trods for de mange kasser har en skallesluger også i år forsøgt sig midt i Sønderborg, nemlig på Ringgade. Det kom der 8 unger ud af, men på grund af afstanden til havet overlevede de ikke.

Sidste år var det især sølvmågen, som havde fået appetit på nyfødte unger.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk