Tobaksfri skoledage på ungdomsuddannelserne

7. august 2020 Uddannelse

Tobaksfri skoletid er fra 1. august indført på alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Sønderborg. Det betyder farvel til alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter i skole- og arbejdstiden.

Når elever og medarbejdere møder ind på erhvervsuddannelser og gymnasier i Sønderborg efter sommerferien, er det ikke bare til et nyt skoleår, men også til en ny rygepolitik. Med tobaksfri skoletid indføres 100 procent tobaksfri uddannelses- og arbejdsmiljøer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter ikke må indtages i skole- og arbejdstiden, hverken på eller uden for uddannelsesinstitutionerne. Samtidig har skolerne gjort en indsats for at synliggøre de mange gode og sunde alternativer der er til rygning, uanset om man er til sport, leg eller at gå en tur med en ven i pausen.

Vil gå forrest

Røgfri skoletid er en del af en tobakshandleplan, som regeringen og et flertal af folketingets partier i 2019 blev enige om for at få færre unge til at starte med at ryge. Tiltaget bliver indført for alle ungdomsuddannelser fra sommeren 2021, men uddannelsesinstitutionerne i Sønderborg er i fællesskab blevet enige om at droppe alle former for tobaksvarer, snus og e-cigaretter allerede nu, da de ønsker at være blandt de skoler, der går forrest i kampen mod rygning og tobaksprodukter blandt unge, skriver ungdomsuddannelserne i en pressemeddelelse.

Tiltaget er allerede indført af Sønderborg Kommune på grundskolerne, og kommunen har henvendt sig til ungdomsuddannelserne omkring tobakshandleplanen, hvilket også en af grundende til, at man – på ungdomsuddannelserne – går i gang før tid med røgfri skoletid. Det kræver en helhedsindsats i hele uddannelsessystemet, hvis de unge skal præges i forhold til rygning. Derfor skal de unge naturligvis møde et røgfrit miljø på ungdomsuddannelserne i Sønderborg, når de allerede har vænnet sig til det i grundskolen.

Gælder også lærerne og øvrige ansatte

I Folketingets handleplan lægges der op til, at uddannelsesinstitutionerne lokalt skal tage stilling til, om røgfri skoletid også gælder de ansatte. På skolerne har man ikke været i tvivl om, at tiltaget også skal gælde medarbejderne. Sønderborg har en ambition om at være en by med et bæredygtigt uddannelses- og arbejdsmiljø. Derfor gælder tobaksfri skoletid naturligvis også uddannelsesstedernes medarbejdere, som skal gå foran som et godt eksempel for eleverne. Skolerne vil have fokus på at informere både elever og medarbejdere, der lige nu er rygere, om muligheder for rygestopkurser og andre former for hjælp til at stoppe med tobakken.

Selvom der blandt ansatte og ledere på ungdomsuddannelserne generelt er en positiv stemning omkring indførelsen af røgfri skoletid, er skolerne også bevidst om, at det også bliver en udfordring at indføre tiltaget. Det er selvfølgelig ikke alle, der synes det her er verdens bedste idé, og at det kan være en udfordring for især de lidt ældre elever og kursister, der ryger. Men skolerne er fortrøstningsfulde og går til det med en ambition om at løse de eventuelle problemer, der kan opstå, i samarbejde med elever og ansatte.

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne som indfører tobaksfri skoletid er Alssundgymnasiet, Business College Syd, EUC Syd og Sønderborg Statsskole.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk