Vandretur ved den genskabte Bundsø på Nordals

18. marts 2016 Nordborg

Årets første naturvandring finder sted lørdag ved den genskabte Bundsø på Nordals. Der er start kl. 13.30 fra P.pladsen ved Broballe ved østenden af Mjels Sø.

I 1870’erne tørlagde en flok driftige bønder Bundsø. Samfundet manglede Artiklen fortsætter under annoncen

dk/wp-content/uploads/2016/03/IMG_2423-300×200.jpg” alt=”IMG_2423″ width=”300″ height=”200″ /> landbrugsjord, og formålet var at opdyrke den udtørrede søbund.

I 2015 blev Bundsø genskabt efter, at søbunden havde været græsset og dyrket i ca. 135 år. Forud var gået mange år med snak om at genskabe søen. Argumenterne for var, at søbunden var dyr at holde tørlagt. Desuden var der brug for vådområder, der kunne omsætte næringsstofferne, så de ikke blev ledt direkte ud i havet.

Argumenter i mod var bl.a., at landmændene skulle give afkald på jord, der havde været i eje gennem generationer. Der var følelser på spil.

Efter flere års forhandlinger opkøbte NaturErhvervstyrelsen jorden, og en del lodsejere med marker på den tidligere søbund fik tilbudt andet og højere liggende jord i stedet.

Nu er den største sø på Als derfor igen en realitet, og er et flot skue med den store vandflade, hvor der før var mark. Den 22. januar i år var søen så fuld af vand, at der kunne åbnes for afløbet til Mjels Sø og dermed havet.

“Søen syner meget stor og markant i landskabet, når man kommer kørende på vejen mod Oksbøl. Så rent IMG_2531landskabsmæssigt og visuelt er det en fantastisk stor forandring. Det bliver spændende for os alle at følge søens udvikling efterhånden som vandplanter og dyreliv indfinder sig. Allerede nu er der masser af vandfugle i søen, og der er gode muligheder for at opleve søen fra de 3 små p-pladser og vandrestien, der er anlagt, siger Ebbe Enøe, afdelingschef for Vand og Natur, i en pressemeddelelse.

Søen er endnu helt ”rå”. Det vil tage nogle år før, den har fundet sin balance. Først skal vandplanter indvandre og fisk skal svømme til søen fra vandløb og Mjels Sø. Flere og flere vandfugle og insekter kommer flyvende til.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk