Vi skal snart sortere vores affald endnu mere

12. oktober 2018 Samfund

Rigtig mange borgere har deltaget aktivt med forslag og kommentarer til Sønderborg Kommunes nye affaldsplan. Nu nærmer planen sig godkendelse, og den rummer forslag om bl.a. en ekstra genbrugsbeholder, sortering af husholdningsaffaldet, en kasse til farligt affald, døgnåbent på alle genbrugspladser og skraldebiler, der kører på alternativ energi.

De nye initiativer bidrager alle til et mere bæredygtigt Sønderborg og dermed CO2-neutralitet i 2029 i henhold til ProjectZero-visionen.

Udvalget har netop godkendt forslaget til affaldsplan for 2019-2030 og anbefalet Byrådet, at det tilslutter sig.

Det vil i givet fald ske på byrådsmødet 31. oktober, skriver kommunen.

Den bedre sortering indebærer, at husholdningsaffaldet skal sorteres i to med mad i den ene og restaffald i den anden halvdel. Genbrugsbeholderne, som borgerne nu har én af, suppleres med yderligere én, ligeledes med to rum. I de i alt fire rum skal der sorteres henholdsvis glas, metal, papir/pap og alle typer plast. Endelig får hver husstand også en miljøkasse til farligt affald, som de kan stille oven på affaldsbeholderen, når den skal tømmes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selve kørslen med skraldebiler bliver også mere grøn, idet skraldebiler på diesel skal udfases til fordel for biler, der kører på gas, el eller brint.

Planen vil for et parcelhus betyde en stigning på 200 kr. i affaldsgebyret, som pt. er 2386 kr. om året. Der indføres dog en “gulerod” i form af placering af affaldet i skel, når det skal hentes – så undgår du at betale de 200 kr. ekstra.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
22. januar 2022 Uddannelse, Sønderborg

Statsskolen – måske det rette valg til din ungdomsuddannelse

22. januar 2022 Uddannelse

Den 3. februar er der Åbent Hus på Statsskolen og det er et arrangement, hvor elever fra grundskolernes afgangsklasser kan komme på besøg og finde ud af, om Statsskolens gymnasie- eller hf-klasser er den rigtige ungdomsuddannelse for dem. Åbent Hus-dagen kan du læse om på Statsskolens hjemmeside, som du finder her. “Det er en snart […]

Læs mere...