Åbent brev: Borgmesteren og den lokale fagbevægelse skriver til Christiansborg

Borgmesteren og fagbevægelsen skriver til Christiansborg. Arkivfoto
Borgmesteren og fagbevægelsen skriver til Christiansborg. Arkivfoto
27. maj 2024 Debat Skrevet af: Redaktion

Åbent brev til regeringen og Folketinget fra fagbevægelsen og Sønderborgs borgmester:

Vores danske velfærdssamfund, som vi kender det, er under pres. Kommunerne skal have langt bedre mulighed for at løse den kerneopgave, de er sat til, hvis vi skal gøre os håb om fortsat at have et lige og rigt samfund som det danske.

Sønderborg Kommune har, ligesom en række andre kommuner landet over, været tvunget til at gennemføre millionbesparelser, og derfor er vi nødt til at udtrykke vores fælles bekymring for kommunens kerneopgave – den borgernære velfærd. Budgetudfordringerne skyldes først og fremmest, at det specialiserede socialområde er underfinansieret fra statens side. Det til trods for, at serviceniveauet og borgernes forventninger hertil er formuleret og opbygget af statslig lovgivning.

Artiklen fortsætter under annoncen

De stærkt stigende udgifter på det specialiserede socialområde har tvunget os til at handle. I Sønderborg Kommune arbejdes der hårdt for at skabe balance mellem indtægter og udgifter, men allerede i dag giver rammen for serviceudgifter på ingen måde plads til at finansiere det serviceniveau, man med rette kan forvente af et velfærdssamfund.

Effektiviseringer og sparemuligheder på andre driftsområder er ved at være udtømte, og derfor rammer besparelserne i Sønderborg og andre kommuner nu direkte børn, ældre og socialt udsatte borgere. For bare at følge nogenlunde med de lovbundne ydelser på de specialiserede områder, tages der i høj grad midler fra det almene område. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Hverken overfor borgerne eller vores medarbejdere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kommunale offentlige velfærdssystem er underfinansieret. Vi ser stigende mistrivsel, stigende behov for specialiserede indsatser og manglende tid til kerneopgaven i vores offentlige tilbud. Vi efterlades ingen muligheder for at lave de nødvendige investeringer og forebygge denne udvikling. Det er pressede vilkår for borgerne i kommunen, men bestemt også for de offentligt ansatte på tværs af FHs forbund. Der ses et stigende antal offentligt ansatte med stresssygemeldinger, og gang på gang må medarbejderne tilsidesætte deres faglighed, fordi de ikke har tiden til at yde den kernevelfærd, de er ansat til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi opfordrer kraftigt til, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen retter op på de åbenlyst helt utilstrækkelige rammer, kommunerne har til at levere velfærdsydelserne. Vi appellerer til, at man fra regeringens og folketingets side giver kommunerne nogle økonomiske rammer, der sikrer, at vi kan opretholde den kvalitet og det velfærdsniveau, som er grundlaget for et godt og velfungerende samfund.

Giv os rammerne, så er vi klar til sammen at levere.

Borgmester Erik Lauritzen og FH Kommuneudvalg Sønderborg, herunder: BUPL, DEF, DLF, DS, DSR, FOA, HK, Metal, NNF, SL, TL, 3F

22. juni 2024 Kultur, Sønderborg

Her kan du se Skt. Hans-bål

22. juni 2024 Kultur

I morgen, søndag, er det Skt. Hans og det fejres en masse steder i kommunen – og her kan du se de steder, som har fortalt SønderborgNYT, at de vil tænde bål. Meteologerne har lovet tørvejr – og heldigvis er der ikke varslet forbud mod at tænde bål. Fluepapiret: Til Sankt Hans er der både […]

Læs mere...