Der skal laves ny lokalplan for Sergenten

Depot ved Sergenten skal gøres lovligt. Arkivfoto
Depot ved Sergenten skal gøres lovligt. Arkivfoto
24. maj 2024 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

Planklagenævnet mener ikke, at Sønderborg Kommunen har haft hjemmel til at dispensere til opførelse af en depotbygning ved Sergenten i området ved Sønderborg Kaserne.

Årsagen er, at depotbygningen ikke opfylder betingelserne i den nuværende lokalplan. Det fremgår af lokalplanen, at ny bebyggelse i området kun kan ske som følge af nedrivning og kun kan placeres inden for byggefelterne. Derudover kan mindre uopvarmede udhuse og tekniske bygninger med særlig tilladelse fra Sønderborg Kommune placeres uden for byggefelterne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Depotbygningen på 130 m2 er opført uden for det fastlagte byggefelt. Nævnet vurderer også, at den ansøgte depotbygning ikke kan karakteriseres som et mindre uopvarmet udhus eller en mindre teknisk bygning.

Sønderborg Kommune gav den 3. maj 2023 dispensation fra lokalplanen.

Planklagenævnets afgørelse betyder, at Sønderborg Kommune skal foretage en lovliggørelse i form af en ny lokalplan for området. Det arbejde er begyndt.

Indtil den nye lokalplan foreligger kan depotbygningen blive liggende, fordi ansøger inden ophævelsen har modtaget byggetilladelsen i god tro og med berettigede forventninger.

22. juni 2024 Politik, Sønderborg

Venstre mener der er brug for flere penge til det tekniske område

22. juni 2024 Politik

”Der et område, hvor der administrativt er brug for et løft, og det er på det tekniske område, hvor målsætningen om bosætning, flere studieboliger, byfornyelse og løft af vores by og landsbyområder, grøn og bæredygtig omstilling og vækst i vores virksomheder i kommunen, forudsætter, at der er ansatte til at håndtere byggesager, Augustenborg Masterplan, grønne […]

Læs mere...